Almennt

Seljandi er Hespuhúsið ehf. Lindarbæ, 816 Ölfus. Sími 8652910. Vsk.nr: 115202.

Netfang: hespa@hespa.is

Kaupandi er sá aðili sem er skráður kaupandi á reikningi. Kaupandi verður að vera orðinn fjárráða til þess að eiga viðskipti á vefsvæði Hespuhússins, www.hespa.is

Eftirfarandi skilmálar gilda um viðskipti seljanda og kaupanda svo og um notkun á vefversluninni hespa.is Skilmálarnir skilgreina réttindi og skyldur seljanda annars vegar og kaupanda hins vegar. Þegar sérstökum ákvæðum þessara skilmála sleppir gilda um viðskiptin lög um neytendakaup nr. 48/2003 og eftir atvikum lög um húsgöngu- og fjarsölusamninga nr. 46/2000 og lög um þjónustukaup nr. 42/2000.

Allar upplýsingar á vefnum eru með fyrirvara um prentvillur, verðbreytingar og birgðastöðu.

Skilafrestur og endurgreiðslu­réttur

Skilafrestur er 30 dagar, þ.e. hafi kaupandi keypt vöruna í gegnum hespa.is. hefur hann 30 daga til að hætta við kaup á vöru að því tilskildu að hann hafi ekki notað vöruna, henni sé skilað í góðu lagi og í óuppteknum upprunalegum umbúðum. Ef vara er innsigluð má ekki rjúfa innsiglið. Fresturinn byrjar að líða þegar varan er afhent skráðum móttakanda. Kvittun fyrir vörukaupunum þarf að fylgja með ef endurgreiðsla á að eiga sér stað.

Flutnings- og póstburðargjöld eru ekki endurgreidd. Upphæð endurgreiðslu skal vera það verð sem kemur fram á pöntunarstaðfes­tingu.

Pöntun

Þegar kaupandi hefur staðfest pöntun á vefsvæðinu hespa.is telst hún bindandi milli aðila. Seljandi sendir kaupanda pöntunarstaðfes­tingu um leið og pöntun er skráð að því gefnu að kaupandi hafi réttilega gefið upp netfang sitt. Kaupandi er hvattur til að kanna sérstaklega hvort pöntunarstaðfesting er berst honum frá seljanda er í samræmi við pöntun hans.

Upplýsingar um vöru

Upplýsingar um vörur eru settar fram eftir bestu vitund seljanda hverju sinni. Í framsetningu upplýsinga gerir seljandi fyrirvara um birtingar- og/eða innsláttarvillur í myndum og texta.

Sé vara uppseld áskilur Hespuhúsið sér rétt til að fella niður pöntun kaupanda að hluta til eða í heild. Kaupanda er ávallt tilkynnt um slíkar ákvarðanir og honum boðið að breyta pöntuninni eða samþykkja niðurfellingu hennar.

Verð

Seljandi áskilur sér rétt til að breyta verði á vöru án fyrirvara. Það verð gildir er fram kemur á pöntunarstaðfes­tingu kaupanda hverju sinni.

Heildarkostnaður við kaup á vöru er tekinn fram áður en kaupandi staðfestir pöntun endanlega. Hann inniheldur allan kostnað við pöntun s.s. þjónustu, sendingargjald o.s.frv.

Skattar og gjöld

Öll virðisaukaskyld verð í netversluninni eru með VSK og reikningar eru gefnir út með VSK.

Trúnaður

Seljandi heitir kaupanda fullum trúnaði um allar þær upplýsingar sem kaupandi gefur upp í tengslum við viðskiptin. Upplýsingar verða ekki afhentar þriðja aðila undir neinum kringumstæðum.

Greiðsla

Kaupandi getur innt af hendi greiðslu með greiðslukorti eða með greiðsluseðli í heimabanka. Þegar kaupandi velur að greiða vöruna með greiðslukorti er upphæð skuldfærð þegar varan er afgreidd af lager Hespuhússins. Ef greiðsla berst ekki áskilur seljandi sér rétt til að fella niður pöntunina án frekari tilkynninga. Velji kaupandi að greiða með greiðsluseðli í heimabanka eru vörur teknar frá þar til greiðsla berst til seljanda. Vörur eru geymdar á lager í 3 daga með tilliti til stórhátíðardaga. Ef millifærsla berst ekki innan þess tíma er pöntun felld niður án frekari tilkynninga.

Afhending á vöru

Seljandi leitast við að afhenda vöru 3-5 daga frá því pöntun er móttekin. Sent er með Íslandspósti nema að samið sé um annað.

Móttaka vöru

Kaupandi skal við móttöku vöru athuga án tafar og innan eðlilegra tímamarka hvort varan sé ógölluð og í samræmi við pöntunarstaðfes­tingu og vörulýsingu. Þá skal kaupandi kanna hvort um sé að ræða skemmdir á vörunni tilkomnar vegna flutnings.

Viðskiptavinur hefur 30 daga til að ganga úr skugga um að vara sé óskemmd vegna flutnings.

Galli

Ef vara er gölluð eða eitthvað vantar í vöruna er seljanda skylt að bjóða kaupanda nýja vöru, afslátt eða afturköllun kaupa. Það fer eftir atvikum hvaða leið er valin hverju sinni.

Tilkynning á galla verður að berast munnlega eða skriflega.

Seljandi áskilur sér rétt til að sannreyna að varan sé gölluð, þó innan eðlilegra tímamarka.

Ábyrgð

Ábyrgð seljanda er í samræmi við það sem kveðið er á um í lögum um neytendakaup. Ábyrgð er ekki staðfest nema pöntunarstaðfes­tingu og kvittun fyrir kaupum sé framvísað.

Seljandi ber enga ábyrgð á tjóni sem kann að verða á vöru í flutningi. Verði vara fyrir tjóni frá því að hún er send frá seljanda til kaupanda er tjónið á ábyrgð kaupanda.

Persónuup­plýsingar

Hespuhúsið meðhöndlar persónuupplýsingar kaupanda vegna notkunar á vefsvæðinu saelusapur.is í samræmi við gildandi lög og reglur um meðferð persónulegra upplýsinga á hverjum tíma.

Kaupandi skuldbindur sig til að gefa réttar upplýsingar við kaupin, svo sem heimilisfang og netfang.

Eignarréttur

Vara er eign seljanda þar til kaupverð er að fullu greitt. Eignarréttur seljanda helst þar til fullnaðargreiðsla hefur borist þrátt fyrir að um reikningsviðskipti eða annað lánaform sé að ræða.

Höfundarréttur og vörumerki

Allt efni á vefsvæði Hespuhússins er eign Hespuhússins. Allar vörur sem birtast hér á síðunni eru varðar með höfundarétti hönnuða og nytjaleyfi fyrirtækisins og má ekki með neinum hætti afrita né nýta á neinn annan hátt, samanber lögum um höfundarétt. Vörumerkið er einnig skráð og má með engum hætti nota nema með leyfi fyrirtækisins.

Úrlausn vafamála

Reynt er að leysa öll mál á sem einfaldastan hátt. Ef það tekst ekki er möguleiki að bera málið undir Kærunefnd þjónustu og lausafjárskaupa hjá Neytendastofu. Sem loka úrræði er mögulegt að fara með málið fyrir dómstóla. Lög og varnarþing Hespuhússins er Héraðsdómur Suðurlands.

Almennt

Hespuhúsið áskilur sér rétt til að hætta við pantanir, t.d. vegna rangra verðupplýsinga, og breyta verði eða hætta að bjóða upp á vöru eða þjónustu fyrirvaralaust. Verði seljandi fyrir óviðráðanlegu ytra atviki (force majeure), svo sem eldgosi, jarðskjálfta, verkfalli eða þess um líkt, er seljanda heimilt að frest efndum sínum eða falla frá kaupunum.